[LBMA-PHOTO] 나우 (Thao Nguyen) 키즈모델 | kids model

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
kids model
[LBMA-PHOTO] 나우 (Thao Nguyen) 키즈모델
나는 당신의 팬이고, 그녀는 다라에서 온 사랑스러운 이탈리아 (나우)와 같다.
기사입력 2020-05-09 16:30   최종편집 LBMA STAR
작성자 LBMA STAR

본문

[LBMA STAR] "당신은스커트의 팬입니다"라고 그녀는 말했다.
...나는 당신의 팬이고, 그녀는 다라에서 사랑스러운 이탈리아 (나우)와 같다.
방콕 키즈 인터내셔널 패션 2019에서 초연된 헬리오스 컬렉션에서 샘플을 구입하는 얼마나 많은 사람들이 묻는 것은 유니크 라인이었습니다. 그래서 번째 사람이 그것을 소유하지 않을 것이다.
판매 가격 : 23,95만 VND.

원문 번역은 kakao번역기로 해석 되었습니다.
3535039852_hHmeCswL_94a83e91f99c5f3f457b
▲이탈리아 나우 (Thao Nguyen) 키즈모델     ©LBMA STAR


3535039852_8parm9jA_72bd8fb3e603f9441cce
▲이탈리아 나우 (Thao Nguyen) 키즈모델     ©LBMA STAR


3535039852_M67fegUa_8974c4855f3860b7b506
▲이탈리아 나우 (Thao Nguyen) 키즈모델     ©LBMA STAR3535039852_O1GRxEBW_3b979930060ea319039c
▲이탈리아 나우 (Thao Nguyen) 키즈모델     ©LBMA STAR

3535039852_O4wDiUfX_d5ec7c418acc6bfabb33
▲이탈리아 나우 (Thao Nguyen) 키즈모델     ©LBMA STAR


Cô bé nói “Con là Fan của váy chú Ngọc”...
...còn chú là Fan của con, cô bé Như Ý (Thao Nguyen) đáng yêu đến từ Đà Lạt. 
Bao nhiêu người hỏi mua mẫu này trong bộ sưu tập Helios - được ra mắt tại Bangkok Kids International Fashion Show 2019 mà đây lại là dòng Unique - chỉ được sản xuất duy nhất một chiếc. Nên sẽ không có người thứ 2 sở hữu nó.
Giá bán: 23.950.000 VND.
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카스토리로 보내기
  • 밴드로 보내기
  • 네이버 블로그로 보내기
  • 인쇄하기
가장많이 읽은 기사

신문사소개 | 기사제보 | 광고문의 | 불편신고 | 저작권문의 | 이용약관 | 개인정보처리(취급)방침 | 청소년보호정책 | 이메일 무단 수집거부
LBMA STAR 07237 서울 영등포구 국회대로 780 LG 여의도 에클라트오피스텔 620호ㅣ발행인:안기한ㅣ편집인:황미현ㅣ편집국장:토니권 ㅣ청소년보호책임자:안기한ㅣ등록일자:2013년3월27일ㅣ
등록번호: 서울 다 11086호ㅣ대표전화 : 0505-871-0018ㅣ팩스:070-4300-2583ㅣ제보:010-7530-0078ㅣ기사제보:agh0078@naver.com
LBMA STAR의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받으므로 무단 전재·복사·배포 등 을 금합니다.ㅣ자매지:시사우리신문ㅣ경남우리신문
Copyright ⓒ 2017 LBMA STAR. All rights reserved.